ประวัติ

        โรงน้ำตาลบางใหญ่ถือเป็นโรงน้ำตาลของจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศเป็นเวลานานและถือเป็นโรงน้ำตาลเจ้าแรกในจังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจุบันดูและกิจการโดยรุ่นหลาน(เจ๊เป้า)